Menu
Monday - Sat: 07.55AM - 02.00PM

Contact No:

7631998029

Executive Committee

De Nobili Sijua Alumni Association (DNSAA)

 

Executive Committee members of the Alumni Association
Patron : Fr. Victor Misquith S.J.
President : Mrs. Tanushree Banerjee

Vice Presidents:

1. Dr. Sushil Kumar 9835148607 / 9470384182
2. Mr. Rajesh Gupta 9431122134 / 8809817111

Secretary / Joint Secretary:

1. Mr. Manoj Khemka 9835194568
2. Mr. Mukul Lala 9570120300

Treasurer / Joint treasurer :

1. Mr. Ravi Shekhar Khaitan 9835191599
2. Mr. Sanjay Nagpal 9835379444
Counselor :
1. Mrs. Rinita Saha
Members of Executive Committee :
1. Mrs. Chaitali Mukherjee 9431122134 / 8809817111
2. Mr. Umesh Kumar Singh 9431320202
3. Mr. Arun Mehra 9279052486
4. Mr. Samir Paul 9431320054